AZ OTOKOC HUNGARY KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL ÉS FELDOLGOZÁSÁRÓL

Amennyiben Ön felkeresi a https://budget.hu weboldalt és használja annak funkcióit, vagy kapcsolatba lép az Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal („Otokoc” vagy „Adatkezelő”), az Otokoc-nak kezelnie kell az Ön személyes adatait.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban információkat talál arról, hogy milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységeinkkel kapcsolatban, miért, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait, kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.

Adatkezelő, elérhetőségek és EU-n kívüli adattovábbítás Az adatkezelő, aki az Ön személyes adatait kezeli: Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Address: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartó: cs@budget.hu

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalt anyavállalatunk, az Otokoc Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi tartja fenn, amelynek székhelye Törökországban található. Az Otokoc Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi részére történő adattovábbítás megfelelő biztosítéka, hogy az anyavállalatunkkal kötött közös adatkezelési megállapodásban a Bizottság által elfogadott GDPR záradékokat alkalmazzuk. Az anyavállalatunkkal kötött közös adatkezelői megállapodás lényege, hogy Önt az adatkezelő tájékoztatja az adatkezelésről, és az adatvédelemmel kapcsolatos jogait elsősorban Ön érvényesítheti Társaságunkkal szemben.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban bizonyos esetekben az Ön személyes adatai az Európai Unió területén kívüli címzettek számára hozzáférhetők és továbbíthatók, különösen vállalatcsoportunk és a Budget Csoport tagjai számára. Személyes adatait csak akkor továbbítjuk az Európai Unión kívülre, ha (a) a címzett olyan országban található, amellyel kapcsolatban a Bizottság úgy határozott, hogy megfelelő szintű védelmet biztosít; vagy b) az Egyesült Államokban található címzett regisztrálta magát az EU–USA adatvédelmi pajzs keretében; vagy (c) olyan szerződést kötöttünk a címzettel, amely tartalmazza a Bizottság által elfogadott standard adatvédelmi záradékokat.
 

MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINKKEL KAPCSOLATBAN?

 • Hozzáférés
  Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak feldolgozása folyamatban van-e vagy sem. Tájékoztatást kérhet a feldolgozás céljairól, arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, ki kaphatja meg az Ön személyes adatait, és mennyi ideig tároljuk azokat.
 • Helyesbítés Amennyiben személyes adatai helytelenek vagy hiányosak, kérheti tőlünk a pontatlan személyes adatok helyesbítését és hiányos személyes adatainak kiegészítését.
 • Korlátozás
  Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időtartam alatt vitatta ezen adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes volt, de Ön nem kéri adatai törlését, az adatokra már nincs szükségünk, de azok szükségesek az Ön számára jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ön tiltakozott az adatkezelés ellen amíg annak ellenőrzése tartott, hogy jogos érdekeink felülírják-e az Ön érdekeit.
 • A hozzájárulás visszavonása
  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása volt, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Tiltakozás
  Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, ha a feldolgozás jogalapja a Társaság jogos érdeke volt. Erről jelen tájékoztató "Mi az adatkezelés jogalapja?" című részében talál információt.
 • Törlés
  Kérheti tőlünk személyes adatainak törlését, ha az adatok kezelése már nem szükséges azokhoz a célokhoz, amelyek érdekében adatait gyűjtöttük vagy feldolgoztuk, visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, jogellenesen dolgoztuk fel az Ön személyes adatait.
 • Adathordozhatóság
  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Ön által kötött szerződés, Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait rendszerezett, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérheti, hogy az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.
 • Panasz
  Amennyiben adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen problémát tapasztal, jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Továbbá jogosult arra, hogy az illetékes bíróság előtt pert indítson.

KAPCSOLATFELVÉTEL

 • Miért kezeljük az Ön adatait?
  Az Ön személyes adatait kapcsolattartás céljából kezeljük, ha honlapunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, vagy ajánlatot kér honlapunkon keresztül.
 • Mi az adatkezelés jogalapja?
  Kapcsolattartási adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 • Köteles megadni az adatait?
  Ön nem köteles megadni az adatait. Amennyiben nem adja meg adatait, nem tudunk Önnel kapcsolatot tartani.
 • Milyen adatkategóriákat dolgozunk fel?
  Az Ön nevét, e-mail címét, az üzenet tartalmát.
 • Mennyi ideig tároljuk az adatait?
  Az ajánlatkéréssel kapcsolatban megadott adatokat a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig tároljuk.
 • Kinek továbbítjuk az Ön adatait?
  Személyes adatait a fenti céllal kapcsolatban az alábbi személyeknek továbbíthatjuk:
  o a CRM rendszerünket adatfeldolgozóként üzemeltető vállalatnak,
  o anyavállalatunknak, aki, mint közös adatkezelő, az ERP rendszerünket üzemelteti

FOGLALÁS

 • Miért kezeljük az Ön adatait?
  Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy autókölcsönzésre ajánlatot adjunk Önnek, hogy adatait ERP rendszerünkben rögzítsük, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.
 • Mi az adatkezelés jogalapja?
  Az Ön adatait feldolgozzuk, mivel ez szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez.
 • Köteles megadni az adatait?
  Az adatok megadása az autóbérleti szerződés megkötésének és az autó használatának feltétele. Amennyiben nem adja meg adatait, nem tudja használni az autót.
 • Milyen adatkategóriákat dolgozunk fel?
  Az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, járatszámát, bankkártyaadatait, az autó átvételének és visszavételének időpontját.
 • Mennyi ideig tároljuk az adatait?
  A megadott adatokat a foglalástól számított 2 évig, az autóbérleti szerződés megkötése esetén a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, vagy ha ez hosszabb, a vonatkozó könyvviteli/adózási jogszabályok által biztosított megőrzési időtartamig tároljuk.
 • Kinek továbbítjuk az Ön adatait?
  A fenti céllal kapcsolatban az Ön személyes adatait az alábbi személyeknek továbbíthatjuk:
  o anyavállalatunknak, mint közös adatkezelőnek, aki az ERP rendszerünket üzemelteti

EGYÉB, SÜTIK

 • Milyen egyéb adatokat dolgozunk fel a honlapunkon?
  A honlap működése során további olyan adatokat gyűjtünk Önről, melyek nem feltétlenül alkalmasak az Ön azonosítására (pl. IP-cím, látogatás időpontja, számítógépe operációs rendszerének típusa stb.) Honlapunkon webanalitikai szolgáltatásokat veszünk igénybe (Google Analytics).
 • Sütik használata
  Elhelyezünk eszközén egy sütinek nevezett kis adatrészletet, amit egy későbbi látogatása során lekérünk. A sütik a böngésző által küldött különböző információcsomagok, amelyek a felhasználó eszközén kerülnek elhelyezésre, és meghatározott ideig tárolódnak. A sütik használata lehetőséget biztosít a felhasználó bizonyos adatainak lekérdezésére és internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével azonosíthatók a felhasználó preferenciái, internethasználati szokásai és weboldal-látogatási előzményei.
 • Miért használunk sütiket?
  Az általunk használt sütik egy része a weboldalunk működéséhez szükséges, pl. azonosítja a felhasználó böngészőjének munkamenetét, megakadályozza a CSRF-támadásokat. Továbbá statisztikai és marketing célokra is használunk sütiket. Egyes sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amit akkor adhat meg, amikor elkezdi használni weboldalunk funkcióit. A sütiket a böngészőjében a Beállítások/ Adatvédelem és biztonság menüpont alatt törölheti.
 • Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
  A meghatározott tárolási idővel rendelkező sütiket (tartós sütik) a törlésig, de legkésőbb az érvényességi idejükig tároljuk
 • Az általunk használt sütik azonosítása
  NÉV  ÉRVÉNYESSÉG  TÍPUS
  _RequestVerificationToken   Munkamenet A honlap működéséhez szükséges
  ASP.NET_SessionID   Munkamenet A honlap működéséhez szükséges
  _ga 2 év Statisztikai
  _gat    1 nap Statisztikai
  _gid    1 nap Statisztikai
  collect Munkamenet Statisztikai
  _fbp    1 nap Marketing
  fr 3 hónap Marketing
  NID 6 hónap Marketing
  tr Munkamenet Marketing